bob外围官网app
 
   
首 页 | 关于我们 | 服务价格 | 质量保证 | 翻译样本 | 客户名录 | 在线词典 | 翻译资源 | 联系我们
    当前位置:首 页翻译样本 MP3播放器用户手册_英译丹麦语、挪威语  
 
原 文
 
译 文
MP3 Player User's Manual

Before using your new MP3 player, please read this instruction manual to prevent any damage. Put it away in a safe place for future references.

IMPORTANT

Do not use the unit immediately after transportation from a cold to warm place; condensation problem may result. Do not hit the unit while playback. Recorded data may be damaged. Do not store the unit near fire, places with high temperature or in direct sunlight. Do not operate or store the unit in places with frequent static electricity or electrical noise (e.g. speaker, TV set). Clean only with a soft, dry cloth. Do not use solvents.

IMPORTANT NOTES BEFORE USING THIS DEVICE

Sometimes when you plug the equipment into an available USB port, the computer may not recognize it. If this happen, try some of the next options:
• Unplug the equipment, wait a couple of seconds, and plugging it again.
• Plug the equipment in other available USB port.
• Restart the computer after plugging the equipment.
• Also, take a look on this recommendations and obtain the best performance on your equipment:
• Do not remove the equipment when is in use. Otherwise, may cause several damages on the equipment and lost important data.
• Remove the equipment using the software, first. Click on the left button of the mouse over the icon Remove hardware securely, located on the task bar, and choose the equipment. Once the system displays that you can remove hardware securely, unplug from the USB port.
• Do not format the equipment.

CONTROLS

① On / Play / Pause / Stop / Off
② Mode / Forward / Backward
Use this button to select menus and obtain access to them.
③ LCD screen
④ USB connector Allows you to plug the MP3 player to a computer
⑤ Volume + Raise the volume level
⑥ Volume - Decrease the volume level
⑦ Hold Use this button to lock the MP3 player, when you press accidentally a button, it won’t works
⑧ Earphones input jack
⑨ Battery compartment

 
English to Danish_MP3 Afspiller Brugsanvisning

Før gerne du vil bruge den nye MP3 afspiller, læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og hold brugsanvisningen godt til nytte senere.

BEMÆRKNING

Må ikke bruge afspilleren straks efter transport fra et koldt til varmt sted, det kan måske forårsage beskadigelse til afspilleren. Må ikke slå afspilleren når MP3 spiller. Gemte data kan måske gå tabt. Hold afspilleren afstand til ild, brændbare materialer og varmeapparatet. Afspilleren må ikke udsættes I kraftige solskin. Må ikke bruge afspilleren I stedet med statisk elektricitet eller elektrisk støj (f.eks taler, fjernsyn). Rens afspilleren med et blødt, tørt klæde. Opløsningsmiddel er forbudt!

VIGTIGE BEMÆRKNING FØR ANVENDELSE AF AFSPILLEREN

Når du tilslutter afspilleren til en USB interface, PC’en måske kan ikke finde og køre den. Prøv de følgende operationer hvis afspilleren ikke kan fungere korrekt.
 Fjern afspilleren fra PC’en, vent på nogle sekunder, og tilslut igen.
 Tilslut afspilleren til anden USB interface.
 Genstart PC’en efter afspilleren blev tilsluttet.
 Kig på anbefalelser på brugsanvisningen for at få bedste evne.
 Må ikke fjerne afspilleren men den er I brugen. Ellers det kan måske forårsage beskadigelse til afspilleren, og gemte data kan måske gå tabt.
 Fjern afspilleren ved hjælp af softwaren. Vælg ikonet af sikker fjernelse af hardwaren, og flyt markøren til bærbare MP3 afspiller, derefter klik på venstre knap på musen for at fjerne hardwaren sikkert. Du kan fjerne afspilleren fra PC’en indtil system viser: “Du kan fjerne hardwaren sikkert nu”.
 Må ikke formatere afspilleren.

KNAPPER

① Tænd / Afspil / Pause / Stop / Sluk
② Mode / Fremad / Tilbage / Denne knap kan gøre muligt for dig at vælge og aktivere menu.
③ LCD skærm
④ USB forbindelsesstykke Afspilleren kan tilsluttes til PC’en igennem forbindelsesstykket.
⑤ Lydstyrke + For at forøge lydstyrke niveauet.
⑥ Lydstyrke – For at formindske lydstyrke niveauet.
⑦ Hold Du kan låse MP3 afspilleren ved hjælp af Hold knappen. Alle knapperne skal deaktiveres.
⑧ Hovedtelefon indgang
⑨ Batteriholder

English to Norwegian_MP3 Spiller Brukers Håndbok

Før du bruker den nye MP3 spilleren din, leser denne håndboka til lags for å forebygge noe skade. Forvare det i trygg for framtidsantydninger.

NOE VIKTIG

Ikke bruke apparatet med en gang etter transport fra kaldt til varm; kondenseringsproblem kan skje. Ikke slå apparatet mens bakspiller. Rokordsdate som har tatt kan bli ødelagt. Ikke forvare apparatet nær brann, plass som har høy temperatur eller under direkt sollys. Ikke fungere eller forvare apparatet i plass som har statikkelektrisitet eller elektrisitetsbråk (f.eks. høyttaler, TV set). Å rense det med en bløt,tørket duk. Ikke bruke betalingsdyktig.

VIKTIGE NOTER FØR BRUKER DETTE APPARATET

Noen ganger plugger du apparatet inntil en disponibel USB port, kan datamaskinen din ikke arnekjenne det. Hvis det skjer, prøve noen av de neste opsjonene:
• Trekk ut apparatet, vent et øyeblikk, og plugg det inn igjen.
• Plugg apparatet inn annen disponible USB porter.
• Gjenoppta datamaskinen din etter innplugger apparatet.
• Se også på disse anbefallingener og skaffe det beste opptreden på apparatet ditt:
• Ikke trekke ut apparatet mens det brukes. Ellers det kan bli noen skader på apparatet og miste viktig data.
• Trekk ut apparatet ved bruker programvare, første. Knepp den venstre knappen av mouse på det ikonet Remove hardware securely, lokalisert på det taskbar, og velg apparatet. Når system viser at du kan trekke ut maskinvare i sikkerhet,trekker det ut fra USB port.
• Ikke formatere apparatet.

KONTROLLER

① På / Spill/ Paus / Stopp / Av
② Toneart /Framover / Bakover Å brukke denne knappen for å velge menyer og få gang til dem.
③ LCD skjerm
④ USBkobler Du kan bruker det for å innplugge MP3 playeren til en datamaskin.
⑤ Volum + Forhøy volum nivå
⑥ Volum - Avta volum nivå
⑦ Hold Å brukke denne knappen for å lokke MP3 spilleren, når du presser en knapp uvesentlig, fungerer det ikke.
⑧ Hodefon inndata jekk
⑨ Batteri avdeling


 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
版权所有 @ bob外围官网app|网页版(广州|北京|上海|深圳|东莞)|网站地图
广州市白云区启德路88号天瑞广场二楼
全国免费服务电话: 400 888 0389
广州 020-86266990 手机15711834984 电子邮件:chi@en-ch.com
网站备案登记号:粤ICP备15089450号